#นายก อบจ. นว.นำทีมดูสูบน้ำเติมบึงบอระเพ็ด ประเมินสถานการณ์น้ำ รองรับการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรของชาวบ้าน 7 ตำบล

เมื่อเวลา 15:00 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำคณะรองนายก เดินทางไปที่หมู่ 6 บ้านหนองไกร ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อดูโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด โดยมี นางสาวกัลชพร รอดบำรุง สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอชุมแสง นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายก อบต.ทับกฤช ให้การต้อนรับ และมี นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายสรุปถึงระบบการสูบน้ำของโครงการ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด

นายยุทธนา ชมวงศ์ ได้บรรยายสรุปว่า ที่โครงการมีเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 6 เครื่อง ปัจจุบันนี้เดินเครื่องสูบน้ำวันละ 2 เครื่อง โดยสามารถสูบน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดได้ เครื่องละ 250,000 ลูกบาศก์เมตร ในเวลา 24 ชั่วโมง ช่วงระยะนี้จะทำการสูบน้ำสัปดาห์ละ 3 วัน เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านมีน้อย เมื่อสูบน้ำจากแม่น้ำน่านน้ำจะไหลไปตามคลองวังนาและคลองหนองไกร เข้าไปบึงบอระเพ็ด สำหรับระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ด เมื่อทำการสูบแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยมีประชาชนในพื้นที่ 7 ตำบล รอบบึงบอระเพ็ดที่ใช้น้ำจากบึง ประกอบด้วยตำบลพนมเศษ ตำบลวังมหากร ตำบลพนมรอก ตำบลวังใหญ่ ตำบลสายลำโพง ตำบลพระนอนและตำบลทับกฤช

หลังจากนั้น นายยุทธนา ชมวงศ์ ได้นำพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ และคณะเดินดูเครื่องสูบน้ำที่กำลังเดินเครื่อง ดูประตูน้ำและเดินไปดูคลองที่รับน้ำจากเครื่องสูบที่จะไหลเข้าไปยังบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ต้องการทราบปริมาณน้ำที่มีในบึงบอระเพ็ดและปริมาณน้ำที่สูบเข้าไปเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำว่าจะมีมากพอแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือไม่สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงบอระเพ็ดที่สูบน้ำจากบึงไปใช้อุปโภค บริโภคและเพื่อทำการเกษตรต่อไป
////

Related posts