นครสวรรค์ /// โรงสีข้าว ชุมชนบ้านบางเดื่อ

เมื่อ ๒๔๑๑๐๐ เม.ย.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนายธนพัฒ คุ้มทรัพย์ บ้านเลขที่ ๑๒๘/๒ ม.๔  ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นว.ประกอบอาชีพเปิดบริการโรงสีข้าว ชุมชนบ้านบางเดื่อ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนในหมู่บ้านโดยคิดค่าบริการ เช่นข้าวไรซ์เบอรี่ คิดอัตราถังละ ๑ บาท แต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกธรรมดาไม่คิดค่าบริการแต่จะเก็บเป็นปลายข้าวและรำข้าว เฉลี่ยสีได้ประมาณ ๑ เกวียนต่อวันดำเนินการมาแล้วประมาณ ๓ ปีกว่าจนทำให้คนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ต้องเสียเวลานำข้าวไปสีที่อื่นและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ภาพ/ข่าว    ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์

Related posts