“รอบทิศ สี่แคว”

โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

(5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเยี่ยมเยียนโรงเรียน ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ(วันพระ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดศรีกัลยาณนิคม และโรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

************************

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ และมอบรถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(5 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

*************************

รองผู้ว่าฯ หญิงเดียวเมืองสี่แคว “คม นุ่ม ลึก” ตระเวณรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เป็นการบรรเทาปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาฟางข้าวในพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประโยชน์จากการไถกลบตอซังนั้น จะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางชีวภาพ ของดินได้เป็นอย่างดี

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

**************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจดูความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรกล เตรียมปล่อยขบวนออกไปประจำ 6 ศูนย์ ช่วยชาวบ้านแก้ภัยแล้งทั่วจังหวัด

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะที่ปรึกษา,รองนายก อบจ.เดินทางไปที่ศูนย์เครื่องมือกลอบจ.นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ นายปรัชญา ปัญญาอ่อง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อบจ.นครสวรรค์ นางสาวพัชรี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับและบรรยายถึงแผนการจัดเตรียมพื้นที่ การจัดวางเครื่องจักรกล และความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรกล อบจ.นครสวรรค์

***************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เตือนพี่น้องประชาชน ระวังอัคคีภัย ชว่งเทศกาลตรุษจีน ฤดูแล้งลมแรง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*******************************

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประชุมสภาครั้งแรกหลัง คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเลือกตั้งผู้บริหาร ดังนี้

นายณรงค์ พนมวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอเมือง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว เป็นรองประธานสภาคนที่ 1


นายกิติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอตาคลี เป็นรองประธานสภาคนที่ 2


นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอเมือง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ และคุณครูพิมลพรรณ ทาจวง

ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

*************************

.ท่าน ผอ.สถิตย์ ทองเหลา ผอ.สกสค.จังหวัดนครสวรรค์มาประชุมประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ชพค.และ ชพส.การแจ้งผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน

โครงการเยี่ยมสมาชิก สกสค.ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โครงการสวัสดิการ 40/75 การทดลองจ่าย ชพส.และชพค.สมาชิกหยุดส่งเมื่ออายุสมาชิก อายุ 40 ปีหรืออายุ 75 ปี

*******************************

…โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการเรียนการสอนและสอนภาคปฎิบัติ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ หรือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (ใช้น้ำ) สามารถลดการใช้สารเคมีเป็นผักออกนิก

นำโดย ผอ.สรธัช วุทธพันธ์ ผอ.นักพัฒนาและนักบริหารมืออาชีพ ขอยกย่องและชมเชยครับ…..

*****************************

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ หวิญญ นิลเนตร(นวมินท์ รุ่น 12)ในโอกาส เปิดคลีนิคใหม่ DoctorFarm clinic คลีนิคเสริมความงาม ซอยแขวงกรมทางฯ ด้านเจ้าพระยาอาบ อบ นวด

งานนี้คุณพ่อสมเจตน์ นิลเนตร ทุ่มเต็มที่ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้นไปครับ

**************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าบ้านหนองขาม ทุ่งทอง อ.หนองบัว ติดตามดูการตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยชาวนา 5 หมู่บ้าน

**************************

*********************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.ลุยวัดพนมเศษ ท่าตะโก ติดตามดูการเจาะบ่อบาดาล น้ำน้อย มีสนิม ต้องบำบัด ก่อนขึ้นถังส่ง

*****************************

ธนิศา (พัช)    ,ครูเฉลิม    กระแซะ

Related posts