#ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ (โครงการสวนกลางมหานคร)

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแล
ของกรมป่าไม้ (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการระหว่าง โครงการ OUR Khung Bang KaChao มูลนิธิชัยพัฒนา และกรมป่าไม้ ในการนี้ นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา

Related posts