#นายกนำทีมเข้าบ้านหนองขาม ทุ่งทอง หนองบัวติดตามดูการตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยชาวนา 5 หมู่บ้าน

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำคณะรองนายกและสมาชิกสภา อบจ.เข้าไปที่บ้านหนองขาม หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว เพื่อติดตามดูการตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาโดยมีนายมงคล พระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 นางทิพย์วัลย์ ก้อนเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ให้การต้อนรับ

เมื่อไปถึงที่บ้านหนองขาม พบว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ สระน้ำมีความลึก 500 เมตรซึ่งสระน้ำเป็นพื้นที่เหมืองแร่เดิม โดยในสระน้ำมีปริมาณน้ำจำนวนมาก แต่น้ำในสระน้ำลดลงเนื่องจากเป็นฤดูแล้ง ชาวบ้านสูบน้ำออกไปใช้ แต่เมื่อระดับน้ำลดลงน้ำจะไม่ไหบไปตามคลองส่งน้ำ กลุ่มผู้ใหญ่บ้านได้ขอเครื่องสูบน้ำจากทาง อบจ.นครสวรรค์

เพื่อไปติดตั้ง และสูบน้ำจากบ่อเข้าคลองส่งน้ำและจากการตรวจสอบพบว่าน้ำที่สูบลงคลองไหลย้อนกลับมา จึงมีความจำเป็นจะต้องลอกคลองให้กว้างขึ้นให้ลึกลงไปอีก ให้น้ำสามารถไหลไปยังปลายทางได้ โดยน้ำจะสามารถใช้ได้ใน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 11 และหมู่ 13 ต.ทุ่งทอง เพื่อใช้ทำการเกษตรคิดเป็นพื้นที่นาหลายพันไร่ โดยในการสูบน้ำกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันออกค่าน้ำมันครอบครัวละ 500 บาท

ส่วนในระยะยาวพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์แนะนำให้ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแบ่งปันน้ำให้สามารถกระจายใช้ได้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือนและขอให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ จัดการน้ำประสานงานกับสมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่เพื่อส่งเรื่องขอทำประตูน้ำหรือขอฝายน้ำล้นต่อไป
/////

Related posts