“รอบทิศ สี่แคว”

พ่อเมืองสี่แคว เน้นนโยบายดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้าน นำมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ในการป้องกันโรคร้ายโตวิด 19 เพื่อความปลอดภัยของพื่น้องประชาชน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*********************

รองผู้ว่าหญิงเก่งคนขยัน “คม นุ่ม ลึก “ลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่นร่วมประชาชนรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเป็นหูเป็นตา งดเผาป่า ป้องกันฝึ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

***************************

ลงทุกพื้นที่อย่างถี่ยิบ “นายตำรวจใหญ่หัวใจประชาชน”  นำกำลังพล เครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้กินน้ำใช้ และทำการเกษตร ให้กับชาวบ้าน อย่างเร่งด่วน  เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจาก”ภัยแล้ง” มีน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร อย่างพอเพียง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***********************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ขอเชิญพี่น้อง หมู่ที่ 2 ต.บางมะฝ่อ (*หน่วยเลือกตั้งที่ 3) อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้ง* ณ ศาลายุรยาตร์ วัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

*****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยกทีมงานบริหารประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล ช่วยชาวบ้านหนองบัว ให้มีน้ำกิน น้ำใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านเขามะเกลือ หมู่ 10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.และรตท.พิทักษ์ พันธุ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายก อบจ. แพร้อมนางสาวทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ เข้าพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเตรียมจัดงบประมาณในปีต่อไปไว้รองรับสถานการณ์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ขอรับการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำ ลอกคลองส่งน้ำ การจุดเจาะบ่อบาดาล และการขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดรถน้ำออกแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้แก่ประขาชนไปแล้ว 222 เที่ยว และมี อบต.ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลมาจำนวน 70 บ่อ ยังมีคิวรอขุดอีกจำนวน 30 บ่อ แต่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีเครื่องขุดเจาะที่ใช้การได้เพียงเครื่องเดียว โดยหน่วยงานข้างเคียงไม่มีเครื่องขุดเจาะเลย

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลที่บ้านเขามะเกลือสามารถเจาะทะลุชั้นหินที่ความลึก 24 เมตร ได้น้ำที่มีคุณภาพดี สามารถส่งขึ้นถังเก็บน้ำเพื่อเตรียมแจกจ่ายใช้ได้เลย ปริมาณน้ำที่ 60 ลบม/ ชั่วโมง มีน้ำมากพอที่จะใช้จ่ายได้ทั้งหมู่บ้าน
******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ .แนะนำคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมสภากาแฟยามเช้าวันนี้มีการ ดังนี้คือ

พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ . นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และ  รตท.พิทักษ์ พันธุ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

บางกอกเฮลท์กรุ๊ป แจกเจลนักเรียน ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิท -19 ที่ระบาดหนัก

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงเรียนนครสวรรค์ นางนิราพร ตันพงษ์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป รร.นครสวรรค์ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ รร.นครสวรรค์ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากผู้แทนบริษัท บางกอกเฮลท์กรุ๊ป จำกัด

โดยการนำของ นางสาวจันทนา จันทร์จักร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกเฮลท์กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางสำหรับคนเป็นสิวแพ้ง่าย ภายใต้แบรนด์ BK Acne โดยมีความประสงค์ขออนุญาตนำ BK Hygienic Spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไปมอบให้กับนักเรียนนครสวรรค์จำนวน 4,000 ชิ้นมูลค่า 396,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิท -19 ที่ระบาดหนัก และนางสาวจันทนา จันทร์จักร เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนครสวรรค์ จบการศึกษาเมื่อปี 2543

**************************

นาวาเอก (พิเศษ) อำนวย. ปานทรัพย์ และคณะทำงานยุทธศาสตร์จัดหาและสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เข้ารายงานความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ จวนผู้ว่าราชกาีจังหวัดนครสวรรค์ วันก่อน

*******************************

…..นาวาเอก (พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ในการจัดหาและจัดตั้งค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสวรรค์จัดประคณะกรรมการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ.

********************

…ขอแสดงความยินดีกับท่าน วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนนครสวรรค์บ้านเรา เติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นระดับบิ้กเบอร์ต้นๆของกระทรวงศึกษาธิการ

ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยมหาดไทย ยอดเยี่ยมจริงๆครับ..

****************************

*******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยกทีมงานบริหารประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล ช่วยชาวบ้านหนองบัว ให้มีน้ำกิน น้ำใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

****************************

เที่ยว กิน จังหวัดนครสวรรค์ “เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ “

*******************************

*****************************

ธนิศา   (พัช)   กระแซะ

 

 

 

Related posts