#นายก อบจ.ยกทีมบริหารประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล ช่วยชาวบ้านหนองบัว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านเขามะเกลือ หมู่ 10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. เลขานุการ อบจ.และนางสาวทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ เข้าพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเตรียมจัดงบประมาณในปีต่อไปไว้รองรับสถานการณ์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ทาง อบจ.ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ขอรับการสนับสนุนการขุดบ่อน้ำ ลอกคลองส่งน้ำ การจุดเจาะบ่อบาดาล และการขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร โดยทาง อบจ.ได้จัดรถน้ำออกแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้แก่ประขาชนไปแล้ว 222 เที่ยว และมี อบต.ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลมาจำนวน 70 บ่อ ยังมีคิวรอขุดอีกจำนวน 30 บ่อ แต่ทาง อบจ.มีเครื่องขุดเจาะที่ใช้การได้เพียงเครื่องเดียว โดยหน่วยงานข้างเคียงไม่มีเครื่องขุดเจาะเลย

ที่บ้านเขามะเกลือมีนายเศรษฐา พันธุวิริยะพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เขตหนองบัว นายพงษ์อินทร์ ติยะโสภณจิต นายก อบต.หนองกลับ นายประเสริฐ รอดสการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ให้การต้อนรับ จากการติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลที่บ้านเขามะเกลือสามารถเจาะทะลุชั้นหินที่ความลึก 24 เมตร ได้น้ำที่มีคุณภาพดี สามารถส่งขึ้นถังเก็บน้ำเพื่อเตรียมแจกจ่ายใช้ได้เลย ปริมาณน้ำที่ 60 ลบม/ ชั่วโมง มีน้ำมากพอที่จะใช้จ่ายได้ทั้งหมู่บ้าน
////

Related posts