#สภากาแฟยามเช้า

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการจะดประชุมสภากาแฟยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมงาน และจะมีเจ้าภาพร่วมกันจัดรวม 10 หน่วยงาน ซึ่งจะมีการแจ้งเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบ และวาระที่สำคัญคือการแนะนำบุคลากร หรือคณะทำงานใหม่ในระดับจังหวัด

ในการประชุมสภากาแฟยามเช้าวันนี้มีการแนะนำคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้คือ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. นายมานพ บุญผสม, นายเชิดพันธุ์ มาศรี ,นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. รตท.พิทักษ์ พันธุ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายก อบจ.
////

Related posts