“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563🇹🇭🙏
วันที่ (3 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563
                                                                                                                                ***************************
รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2564
นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ณ แปลงนาสาธิตหนองหระดานโมเดล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
                                                                                                                               ************************

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์.เข้าแสดงความยินดี พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปรึกษากองทุน สป.สช. ช่วยคนชรา ผู้พิการ ป่วยติดเตียง หางบสมทบเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับนายวงศ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ที่นำคณะเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดี และร่วมปรึกษาหารือเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพ ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) ดูแลในเบื้องต้นทุกพื้นที่ และมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพกำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง

กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือกลุ่มคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ควรต้องได้รับการติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลเอาใจใส่ ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้ดีขึ้น เช่น ราวบันได ห้องน้ำ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย

*****************************

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ และผลงานตามแบบเสนอประวัติ และผลงาน ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โทร 0 5680 3532 – 5
                                                                                                                                  ************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่บึงเสนาท รอบโรงเรียนกีฬา แก้ไขปัญหาแล้งน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  นำคณะที่ปรึกษา -รองนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.เขต 2 เขต 5 อ.เมืองนครสวรรค์ เข้าพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่บึงเสนาทรอบโรงเรียนกีฬา ซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ สภาพปัจจุบันมีแต่ป่าหญ้าและไม้ยืนต้นบางชนิด ไม่มีสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ สภาพทั่วไปมีแต่ความแห้งแล้ง ทำให้ทางโรงเรียนกีฬาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้

นางสุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา พร้อมด้วย ดร.สมเจตน์ รอดนารายณ์ สิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนายก อบจ.เข้าดูพื้นที่ บรรยายสรุปภาพรวมและความขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ให้ช่วยขุดลอกพื้นที่บ่อเก็บน้ำที่อยู่ในสภาพตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

***************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ออกช่วยอุบัติเหตุ รถบรรทุก​น้ำมันตกลงข้างทาง​ มีน้ำมันรั่วไหล​

ฝ่ายป้องกัน​และ​บรรเทาสาธารณภัยองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัดนครสวรรค์​รับเเจ้ง มีเหตุรถบรรทุก​น้ำมันตกลงข้างทาง​ มีน้ำมันรั่วไหล​ บริเวณทางเเยกโรงงานน้ำตาล​ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครสวรรค์​ จึงนำรถบรรทุกน้ำร่วมระงับเหตุ
                                                                                                                             **************************
….หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว บุญชู นิ่มวิศิษย์ อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังคงทำประโยขน์ให้วงการการศึกษาและสังคมมาโดยตลอด อีกทั้งในรับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
เลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ นอกจากนี้ยังมีไลฟ์สไตล์ คือ การดูแลสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำจึงทำให้สุขภาพดีและหนุ่มเสมอ สุดยอดครับ…
                                                                                                                                 **********************
3 กุมภาพันธ์ 2564 11.00 น. คณะกรรมการชมรมข้าราขการบำนาญลาดยาว ได้มาศึกษาดูงาน สถานที่ของครูสนั่น ดรอรีย์ ปานกลิ่น แก่งเกาะใหญ่ ลานนกยูง อ.แม่วงก้ จ.นครสวรรค์ เพื่อประชุมจัดแผนปฏิบัติการ 2564 ของชมรมฯ
ขอขอบคุณครอบครั้วปานกลิ่น ที่ดูแลอาหารกลางวัน และขอบคุณเพื่อนปรีชา กัลพัฒน์ บ้านวังน้ำขาว ที่ให้การต้อนรับประทับใจมากครับ
                                                                                                                                      *********************
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา9.00 น. ณ ศาลา8 วัดนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์โดยนายกสโมสรฯไลออนส์ดร. ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูล ได้มอบให้ไลออนวลัยรัตน์ เติบสิริ อดีตนายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสโมสรฯ
จาก ไลออน ชญาภา สุสมบูรณ์ เนื่องในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่วรรณี สุสมบูรณ์ คุณแม่ของSpouse 🙏ขอให้เจ้าภาพจงเจริญยิ่งขึ้นไป
                                                                                                                                        **************************
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา19.30 น. ณ ศาลา8วัดนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์
นำโดย ไลออน ดร. ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล พร้อมด้วยมวลสมาชิก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ของ Spouse ไลออน ชญาภา สุสมบูรณ์ งบประมาณ2000 บาท มีผู้ร่วมงาน 500 คน
                                                                                                                                       ****************************
                                                                                                                                      ************************
ผอ.สพม.42 พร้อมผอ.โรงเรียนมัธยม, ผอ.รร.กีฬา เข้าแสดงความยินดี พล.ต.อ.สมศักดิ์  จันทะพิงค์ นายก อบจ.นว ร่วมปรึกษาแนวทางสนับสนุนการศึกษา

***************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่บึงเสนาทรอบโรงเรียนกีฬา แก้ไขปัญหาแล้งน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

**************************

อดีต สส.,อดีตผู้บังคับการตำรวจ,นายก อบต.ลาดยาว,สมาคมขนส่งนครสวรรค์ แสดงความยินดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

                                                                                                                                    *****************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

 

Related posts