#นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แก้แล้งโรงเรียนกีฬานครสวรรค์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นำคณะรองนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.เขต 2 เขต 5 อ.เมืองนครสวรรค์ เข้าพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่บึงเสนาทรอบโรงเรียนกีฬา ซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ สภาพปัจจุบันมีแต่ป่าหญ้าและไม้ยืนต้นบางชนิด ไม่มีสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ สภาพทั่วไปมีแต่ความแห้งแล้ง ทำให้ทางโรงเรียนกีฬาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้

นางสุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา พร้อมด้วย ดร.สมเจตน์ รอดนารายณ์ สิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนายก อบจ.เข้าดูพื้นที่ บรรยายสรุปภาพรวมและความขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ให้ช่วยขุดลอกพื้นที่บ่อเก็บน้ำที่อยู่ในสภาพตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น จะได้มีน้ำใช้ตลอดปี สำหรับนักเรียน 380 คน คณะครูและเจ้าหน้าที่อีก 80 คน รวมทั้งน้ำที่จะใช้ในการรดหญ้าสนามฟุตบอลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.คนที่ 1 จัดส่งช่างเข้ามาตรวจสอบพื้นที่พร้อมทั้งคิดคำนวณปริมาณดิน ทำประมาณการเพื่อจัดหางบประมาณในการดำเนินการต่อไป
/////

Related posts