#มทบ.31 พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กค่ายจิรประวัติ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 เวลา 0830 น. พล.ต.อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย คุณอรวดี ชมเย็น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.31 พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กค่ายจิรประวัติ และมอบสนามเด็กเล่นหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์

โดยได้ปรับปรุงให้มีพื้นที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย ลดความแออัดในการใช้บริการของเด็กนักเรียน ตลอดจนเพิ่มเติมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายจิรประวัติ ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างรู้สึกประทับใจและขอบคุณที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้เกิดมาตรฐานและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง

อาคม นตรสวรรค์
0966968995

Related posts