#รพ.ลานนา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือดูแลผู้ประกันตน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา … ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา นำโดย นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และทีมหัวหน้าแผนก ร่วมกันต้อนรับ เพื่อแสดงความยินดี แก่ นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรในฐานะของโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดูแลผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ประกันตนให้ความไว้วางใจ เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้มีการเยี่ยมชมมุมรับรองผู้ประกันตน”ประกันสังคมสไมล์” ที่โรงพยาบาลลานนา จัดให้ผู้ประกันตน รพ.ลานนา ใช้สำหรับนั่งรอ นั่งพัก ก่อนและหลังการรักษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกสบาย ระหว่างรอการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลลานนา

///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts