#ผอ.สพม.42 พร้อมคณะ ผอ.รร.มัธยม ผอ.รร.กีฬา เข้าพบแสดงความยินดีนายก อบจ. ปรึกษางานการพัฒนาการศึกษา

ผอ.สพม.42 ผอ.รร.กีฬา นำทีมพบนายก เมื่เวลา 10.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์

ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.42 นายชาญชัย ชนิดสะ นายสาโรจน์ กลั่นด้วง นายก้านตอง เส็งเอี่ยม นายบัญชา วงศ์ซื่อ นายนริศ ธรรมปรัชญา นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี นายเกษม รัตนพรหม นายปัญญา พรหมบุตร นายสมบัติ ล้อจงเฮง นายบรรพต สมสวย นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม นายวิมล ปรักมาตย์ และนางสุนิสา ดาราเรือง ผอ.รร.กีฬานครสวรรค์ ดร.สมเจตน์ รอดนารายณ์ รอง ผอ.รร.กีฬา ที่ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี

หลังจากนั้นเป็นการพูดคุยปรึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ การขอรับการสนับสนุน และความร่วมมือทางการบริหารจัดการด้านหลักสูตรร่วมกันของโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบจิระประวัติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
/////

Related posts