#ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts