#ลูกหลานคุณลิ้มเฮียง คุณง่วนลิ้ง แซ่ลิ้ม บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บร

ลูกหลานคุณลิ้มเฮียง คุณง่วนลิ้ง แซ่ลิ้ม บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts