##คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผล ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพพร เดชชิต ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 พร้อมคณะ เดินทางมาประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง มีนายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน พร้อมคณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับและแสดงผลงานและนิทรรศการด้านงานวิชาการ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนและนวัตกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียน โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1พร้อมทั้งผู้นำท้องที่และท้องถิ่น และ กลุ่มผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร 1 ร่วมให้กำลังใจและเสนอข้อมูลที่มีส่วนในการส่งเสริมหรือบูรณาการการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ข่าว # จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี
ภาพ # ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1

Related posts