#ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

Related posts