#ชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับวัดหนองปลิงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้ขยายซุ้มประตูวัด

ชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับวัดหนองปลิงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหารายได้ขยายซุ้มประตูวัด
จากมติที่ประชุมของคณะกรร มการบริหารชมรมคนรักหนองปลิง ซึ่งประกอบด้วย ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนรักหนองปลิง นาวาเอก (พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯพร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กรรวี เพิ่มพูล ผอ.สมชาย สมรภูมิ นางสาวกนกพร หมืทอง นางสาวรุ่งทิพย์ จำเนียรการ นางสาวธนพร หมืทอง พันเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุระเดช มั่นคง พันเอกประทีป และนายเฉลิม รอดหลง มีมติร่วมกันที่จะร่วมมือกับวัดหนองปลิงในการทอดผ้าป่าสามัคคี
ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้ขยายซุ้มประตูปากทางเข้าวัดให้การจราจรคล่องตัวดีขึ้น ซึ่งกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันมาฆบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันศุกน์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น.

ซึ่งทางวัดยินดีออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย หากบริจาค 3,000 บาทขึ้นไป จะสลักชื่อลงป้ายหินแกรนิตไว้เป็นอนุสรณ์ ท่านที่มีจิตศรัทธาทำบุญบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดหนองปลิง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 771-1-01270-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089-5635559 หรือศูนย์ประสานงาน 056-386109

Related posts