“รอบทิศ สี่แคว”

ผู้ว่านครสวรรค์  กำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง จังหวัดนครสวรรค์จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ไม่เผาป่าและวัชพืชตลอดจนดูแลยานพาหนะของตนเองไม่ให้เป็นสาเหตุของการปล่อยควันพิษ P.M2.5 และช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1650

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

****************************

รองพ่อเมืองนครสวรรค์ มุ่งมั่นลงพื้นที่ตรวจเข้ม การตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ตามตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราฃการจังหวัดนครสวรรค์

**************************

รองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่อำเภอแม่เปิน พร้อมลงพื้นที่แนะนำเกษตกรเพิ่มมูลค่าอ้อยด้วยการงดเผาในระหว่างการเก็บเกี่ยว
วันที่  (29 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งแต่ในช่วงวันที่ 16 – 20 มกราคม 2564 พบว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเกิดจุดความร้อนสะสมสูงสุดในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไพศาลี จำนวน 133 จุด อำเภอท่าตะโก จำนวน 124 จุด และอำเภอหนองบัว จำนวน 113 จุด ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่เกษตรกรรม
                                                                                                                                       **********************
รองผู้ว่าเมืองสี่แคว หญิงเก่งคนขยัน อดีตท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นำประสบการณ์ชำนาญในการประสานงานผู้นำท้องถิ่น เร่งดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชน พร้อมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการณ์ พัฒนาท้องที่ให้เจริญรุดหน้า
นางสาวนชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                            **********************
นายกองค์การบริหารส่วจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะดูพื้นที่ แก้ปัญหาเร่งด่วน นิคมคนชราขาดน้ำ เร่งขุดเจาะบ่อบาดาล  นำชึ้นมาบำบัดก่อนใช้  ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปที่สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว ต.เขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครสวรรค์

เพื่อติดตามดูแลแก้ไขปัญหาน้ำใช้ภายในสถานสงเคราะคนชรา ที่ปัจจุบันมีน้ำไม่พอใช้ แม้จะมีการเจาะบ่อบาดาล ก็ยังต้องสลับเวลาในการเปิดน้ำใช้ในแต่ละอาคาร ซึ่งมีคนชราและเจ้าหน้าที่อยู่ประจำกว่า 130 คน

************************

แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางเมืองปากน้ำโพ “คลองญวนชวนรักษ์” พื้นที่ที่เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยแนวคิดของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น

*****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงเส้นทางน้ำที่จะระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำทีมบริหาร อบจ.นครสวรรค์ เข้าพื้นที่ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง โดยมีนายธีรพงศ์ โพนคร สมาชิกสภา อบจ.เขตชุมตาบง นายธนกฤต ทองสุขดี ปลัด อบต.ปางสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ปางสวรรค์ นายอวยชัย มหัคฆพงษ์ นายก อบต.ชุมตาบง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสภาพพื้นที่และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รวมถึงเส้นทางน้ำที่จะระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร

โดยในเบื้องต้นจะเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้น หากจะหวังรอรับน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์อย่างเดียวคงไม่พอใช้ ในอีกส่วนที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือการทำแก้มลิงหรือแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนในปีหน้า หากมีการขุดลอกคลอง ทำฝายน้ำล้น ในช่วงฤดูฝนจะสามารถกักเก็บน้ำที่ไหลบ่ามาไว้ใช้ ซึ่งถ้าไม่ที่กักเก็บน้ำก็จะไหลบ่าทุ่งหายไป
                                                                                                                                    ****************************
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.ที่ต้องการให้ประชาชน มีน้ำกิน น้ำใช้ ทำการเกษตรอย่างพอเพียง
นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล พร้อมเต็มอัตราศึก ช่วยชาวบ้าน”ต้านภัยแล้ง” 
                                                                                                                                     ********************************

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวปวันรัตน์ ทั้งสุุพานิช บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) และอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ระเบียบ ทั้งสุพานิช โดยมีนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
ขออนุโมทนาบุญ และขอให้คุณแม่ระเบียบ ทั้งสุพานิช มีความสุขในสัมปรายภพค่ะ

***************************

….ภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน เป็นผู้คัดกรองและนำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

พร้อมให่การต้อรับเหล่ากาชาดเป็นอย่างดีและอบอุ่นเป็นกันเอง เหล่ากาชาดจึงฝากขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

*****************************

…..บรรทัดนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ ส.จ.เลี้ยง ธานี จารุพันธ์ อดีตครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด

จึงได้รับรางวัลพฤหัสบดี. จากสำนักงาน สก.สค.จังหวัดชัยนาท วันก่อน ทำเอาเพื่อนร่วมรุ่น คส. 12 ดีใจและปลื้มใจด้วยทุกคนครับ….

****************************

******************************

พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะดูพื้นที่ แก้ปัญหาเร่งด่วน นิคมคนชราขาดน้ำ เร่งขุดเจาะบ่อบาดาล  นำชึ้นมาบำบัดก่อนใช้  ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง

*****************************

****************************

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

– ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

Related posts