#นายก อบจ.ยกทีมบริหาร สจ.เข้าดูพื้นที่ แก้ปัญหาเร่งด่วน นิคมคนชราขาดน้ำ จุดเจาะบ่อบาดาล บำบัดก่อนใช้

เยี่ยมนิคมคนชรา แก้ปัญหาน้ำ

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 มกราคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปที่สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว ต.เขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อติดตามดูแลแก้ไขปัญหาน้ำใช้ภายในสถานสงเคราะคนชรา ที่ปัจจุบันมีน้ำไม่พอใช้ แม้จะมีการเจาะบ่อบาดาล ก็ยังต้องสลับเวลาในการเปิดน้ำใช้ในแต่ละอาคาร ซึ่งมีคนชราและเจ้าหน้าที่อยู่ประจำกว่า 130 คน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น พ.จ.อ.สุธาพิพัฒน์ บุญประโภชน์ หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ แจ้งว่าได้ทำการสำรวจที่มาของน้ำที่ใช้สถานสงเคราะห์ฯ มีมาจาก 3 แหล่งด้วยกันคือ น้ำฝนจากหลังคาที่ไหลลงรางน้ำ นำมาเก็บใส่แท้งค์น้ำไว้ใช้, น้ำจากบ่อบาลดาลเดิมที่เจาะไว้ แต่ปริมาณน้ำยังไม่มากพอ, น้ำจากสระน้ำที่เก็บจากน้ำฝนที่ไหลเอ่อมา แต่พอฝนหมดน้ำก็จะแห้งหายไป ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้

นายก อบจ.นครสวรรค์ให้สัมภาษณ์ว่า การแก้ปัญหาน้ำที่จะนำมาทำประปาให้พอใช้ทั้งระบบในสถานสงเคราะห์ รวมทั้งให้มีมากพอที่จะสำรองใช้ได้อย่างน้อย 10 วัน หากต้องมีการซ่อมแซมระบบประปา วิธีดำเนินการคือสำรวจหาแหล่งน้ำเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ พบแหล่งน้ำที่จะขุดเจาะแล้วมีความลึกกว่า 200 เมตร ต้องทำการจุดเจาะ สำรวจพบว่าน้ำมีปริมาณมากพอใช้ แต่คุณภาพน้ำต้องบำบัดก่อนเพราะมีสารปนเปื้อนปูนขาว สนิมเหล็กมาก ต้องนำน้ำขึ้นมาลงบ่อผึ่ง ทำให้ตกตะกอน บำบัด กรอง แล้วจึงสูบขึ้นถังส่งเพื่อแจกไปตามอาคารต่างๆภายในสถานสงเคราะห์ให้สามารถใช้ได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจำกัดเวลา
/////

Related posts