“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
วันที่  ( 28 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและตัวแทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 กลุ่ม จากอำเภอตาคลี ตากฟ้า ไพศาลี ชุมตาบง ท่าตะโก และแม่เปิน เข้ารับมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
                                                                                                                           ***************************
 นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าหนองหลวง เปิดอบรม โคก-หนอง-นา โมเดล ต่อยอดร่วมพัฒนาชุมชน อีก 50 ราย อบจ.พร้อมสนับสนุน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มกราคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมงาน ที่บ้านหนองขว้าว หมู่ 8 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

สำหรับพื้นที่จัดการอบรมโครงการ โคก-หนอง-นา ตาแดง ต.หนองหลวง เป็นพื้นที่ของนายไพโรจน์ อรรถอาภา ซึ่งดำเนินการตามโครงการแล้ว และนำมาเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาขยายผล จัดการอบรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 50 คน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนแนวความคิด การปฏิรูปพื้นที่ การออกแบบพื้นที่ ให้กับเกษตรกร ในรูป โคก หนอง นา โมเดล

                                                                                                                                                 **************************

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่  (28 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  มีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการสรุปกิจกรรมงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน , แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน , ฝุ่น PM2.5 , สถานการณ์ COVID-19 ,การสรุปแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ , สถานการณ์น้ำเดือนมกราคม 2564 , การคาดการณ์ปริมาณน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ , รายงานสถานการณ์พืชผลการเกษตร รวมถึงโครงการที่สำคัญของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โครงการเกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เขาหน่อ” จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในทุกพื้นที่
                                                                                                                           *************************
เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วม“จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย  นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ และ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมประชาชนจิตอาสา โครงการกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บกวาดขยะ ริมถนน บริเวณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ 2 ,โค้งตาเพ็ง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณชุมชนนวมินทร์

**************************

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105🗓 ระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564***แห่กลางวัน 15 กุมภาพันธ์ 2564***
🌟Highlight🌟
🙏🎎 กราบไหว้สักการะ องค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ กับงานประเพณีแห่เจ้าที่มีมายาวนานกว่า 105ปี
⛩สัมผัสบรรยากาศ การจำลองเมืองเซี่ยงไฮ้ เท่าอาคารขนาดจริง
🙏🎋สักการะขอพร ความรัก จาก องค์เทพเย่ว์เซี่ยเหล่าเหริน เทพเจ้าแห่งความรัก ขนาดจำลองเท่าองค์จริงจาก วัดหวังต้าเซียน
🎑ลานบุญแห่งศรัทธา สายธาราปากน้ำโพ
ไหว้องค์เทพเจ้าเสริมดวง กับพิธีแก้ชง ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
                                                                                                                         ************************
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณ คุณศิริ แซ่ลี้ และลูกหลาน ได้นำกระติกน้ำและขนม มามอบให้ผู้สูงอายุ รวมมูลค่า 3,000บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

****************************

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ผู้ช่วยศาตราจารย์สิริกาญจน์ สิงห์ทองชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

******************************

…..ด้วยผลงานด้านวิชาการ และการบริหารงานจนประสบความสำเร็จทุกด้านจึงได้รับรางวัลพฤหัสบดีจาก สกสค. จังหวัดนครสวรรค์

ผอ. พงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นักบริหารมือทองสมองเพขร ยินดีด้วยครับ

************************

มกราคม2564 เวลา 12.00 น. ณ สวนอาหารบ้านอีสาน นครสรรค์ โดย ไลออนภรณี วิทยโชคกิตติคุณ ประธานเขต 6 ซึ่งสโมสรไลออนสี่แคว นครสวรรค์

มี ไลออนดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯ ไลออนณิชนันน์ ฤทธิคง เลขาธิการฯ ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนาเหรัญญิก เข้าร่วมประชุม🌻

**********************************

……สำเริง. ปานดิษฐ์ อดีตครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ฝากขอบพระคุณผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพนับถือ

ที่ไปร่วมงานสวดพนะอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพคุณแม่ ณ วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์วันก่อน หากต้อนรับไม่ทั่วถึงฝากขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย…

*****************************

ช่วยเหลือ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการและอำเภอเก้าเลี้ยวลงพื้นที่ช่วยครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย

คือ นางสาวบัวลอย หงส์ทอง และนายจำเนียร ภักดีรัตน์ พร้อมมอบงงิน 8,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค เมื่อวันก่อน

**************************

…..ขอแสดงความยินดีกับ ณฐนันท์ หล่อสมฤดี ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ วิชาสังคมศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

นับเป็นมหากรุณาธิคุณ เป็นเกียรติประวัติกับตนเองและครอบครัวสืบไป ยินดีด้วยครับ…

*************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.ยกทีมเข้าพื้นที่เข้าลาดยาว สำรวจแหล่งน้ำบึงหล่ม แก้ภัยแล้ง

******************************

#นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าหนองหลวง เปิดอบรม โคก-หนอง-นา โมเดล ต่อยอดร่วมพัฒนาชุมชน อีก 50 ราย อบจ.พร้อมสนับสนุน

**************************

************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

– ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

Related posts