#ศป.บส.ชน.ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางด้านรถไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

เมื่อ 27 ม.ค. 64 พล.ต. สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.บส.ชน. นำเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสุนัขทหาร- ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟขบวนรถไฟหมายเลข 14 เชียงใหม่ – กรุงเทพ

เพื่อตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฏหมาย ยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนกับสัมภาระ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการยกระดับและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันมิให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียง เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลงพื้นที่ไปไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย สำหรับปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 ถึง ม.ค. 64 ปีนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย และ พะเยา ทั้งหมดจำนวน 30 แห่ง ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไร
มนู พุทธิมูล

Related posts