#หารือเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการป้องกัน และควบคุมไฟป่าในปี 2564

27 ม.ค.64 เวลา 13.30 – 17.30 น. นายประมวล ขันทะธง. ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานบูรณาการของขสป.เชียงดาว โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ส.อบต. ภาคีอนุรักษ์ดอยหลวง เครือข่ายอนุรักษ์ ผู้แทนคณะกก.การท่องเที่ยวชุมชน จ.เชียงใหม่ และผู้แทนลูกหาบ

เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา เสนอแนะ และหารือเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการป้องกัน และควบคุมไฟป่าในปี 2564 ในพื้นที่ขสป.เชียงดาว และแหล่งท่องบนดอยหลวง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ซึ่งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน

ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามบริบทของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และระเบียบหรือกฎหมายลูกที่กำลังจะออกมาในเร็วๆ นี้ ต่อไป

Related posts