“รอบทิศ สี่แคว”

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105🗓 ระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564 ***แห่กลางวัน 15 กุมภาพันธ์ 2564***
🌟Highlight🌟
🙏🎎 กราบไหว้สักการะ องค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ กับงานประเพณีแห่เจ้าที่มีมายาวนานกว่า 105ปี
⛩สัมผัสบรรยากาศ การจำลองเมืองเซี่ยงไฮ้ เท่าอาคารขนาดจริง
🙏🎋สักการะขอพร ความรัก จาก องค์เทพเย่ว์เซี่ยเหล่าเหริน เทพเจ้าแห่งความรัก ขนาดจำลองเท่าองค์จริงจาก วัดหวังต้าเซียน
🎑ลานบุญแห่งศรัทธา สายธาราปากน้ำโพ
ไหว้องค์เทพเจ้าเสริมดวง กับพิธีแก้ชง ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
                                                                                                                             **************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, วิทยาลัย.อาชีวะศึกษานครสวรรค์ โรงเรียน สวนกุหลาบ(จิรประวัติ) นครสวรรค์ ปรึกษาหาทางพัฒนาการศึกษา หลักสูตร ช่วยทุนต่อ ป.ตรี สายอาชีพ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมร่วม 3 สถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ) นครสวรรค์

โดยประชุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเมื่อเรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 และเพื่อการมีอาชีพ หากขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  โดยทาง ม.ราชภัฎ มีแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา การยื่นพอร์ทโฟลิโอเข้าศึกษาต่อ และการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ส่วนทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษามีโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อทางวิชาชีพ รวมทั้งจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษา และจะจัดส่งบุคลากรมาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง จึงจำเป็นต้องหาช่องทางสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองต่อไป

*****************************

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์ The Cloud ประชาสัมพันธ์ “คลองญวนชวนรักษ์” ในคอลัมน์ Public Space ที่นำเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างโครงการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ดีจากทั่วโลก

นายกจิตตเกษมณ์และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวว่าโดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวน ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า “คลองญวนชวนรักษ์” มาโดยตลอดทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม การปรับปรุงพื้นที่ โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่รับน้ำที่ใช้เเล้วจากชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งน้ำเสียจากครัวเรือน ชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทั้งในเรื่องของสี ความสกปรก และกลิ่น มีปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 36,000 ลบ.ม. ต่อวัน

*************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

มื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ได้แก่ นายนวพล รัตนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ / นางวรรธก ธูปมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / นายวันชัย เทียนขำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเบ็ญจมินทร์ ถาวรชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ..

*******************************

ร่วมมือพัฒนา นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.นครสวรรค์และ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาการให้กับบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้อง 301 ศาลากาง จ.นครสวรรค์

************************

….คุณนายรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดเดินทางไปมอบเงินสงเคราะหฺ์ เครื่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย ที่อำเภอแม่เปิน

โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปินให้การต้อนรับเป็นอย่างดี บเป็นโครงการและกิจกรรมที่ดีที่น่าชื่นชมครับ….

*****************************

ดีใจด้วย ไพบูลย์ สิงห์โตทอง อดีต ผอ.รร.วัดเกยไชยเหนือ ไพศาล เรืองงาม ทนายความ จ.นครสวรรค์และเฉลิม รอดหลง ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

กับ ดร.อินทพร จันเอี่ยม ที่เป็นผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันก่อน

*****************************

….บุคคลผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง ต้องยกให้ “ดร.อ้อม “ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

อีกทั้งยังนำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม ตลอดจนสาธารณะโดยตลอดต้องขอยกย่องและชมเชยครับ….

********************************

…..หลังจากเกษียณอายุราชการในวงการทหาร นาวาเอก (พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญโท ด้านนิติศาสตร์และสอบตั๋วทนายได้สำเร็จ

พร้อมรับใช้สังคม อาทิเช่น เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ศาลหลายจังหวัด เป็นทนายอาสา และเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิง นี่คือคนที่เกิดมาเพื่อสังคมอย่างแท้จริง สุดยอดครับ….

**************************

**************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมฃลประทานนครสวรรค์ ผู้บริหารท้เองถิ่น สำรวจประตูน้ำหัวเขาแดง – ตลิ่งสูง

***************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, ิทยาลัย.อาชีวะศึกษานครสวรรค์ โรงเรียน สวนกุหลาบ(จิรประวัติ) นครสวรรค์ ปรึกษาหาทางพัฒนาการศึกษา หลักสูตร ช่วยทุนต่อ ป.ตรี สายอาชีพ

********************

**************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

– ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

 

Related posts