#นายก อบจ.เชิญ ม.ราชภัฎ ว.อาชีวะ สวนกุหลาบ ปรึกษาหาทางพัฒนาการศึกษา หลักสูตร ช่วยทุนต่อ ป.ตรี สายอาชีพ

ประชุมร่วมพัฒนา สกจ.

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมร่วม 3 สถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ) นครสวรรค์

โดยประชุมปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเมื่อเรียนจบ ม.3 หรือ ม.6 และเพื่อการมีอาชีพ หากขาดโอกาสในการศึกษาต่อ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

โดยทาง ม.ราชภัฎ มีแนวทางที่จะส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา การยื่นพอร์ทโฟลิโอเข้าศึกษาต่อ และการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ส่วนทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษามีโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อทางวิชาชีพ รวมทั้งจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษา และจะจัดส่งบุคลากรมาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง จึงจำเป็นต้องหาช่องทางสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองต่อไป
/////

Related posts