#นายก อบต. 5 ตำบล เข้าแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ร่วมปรึกษาแก้ปัญหาภัยแล้ง หาทางแก้ไขเร่งด่วน

5 อบต.ยินดีนายก อบจ. เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์

ให้การต้อนรับคณะนายก อบต. 5 ตำบลที่เดินทางมาแสดงความยินดี ประกอบด้วย นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทร อ.เมือง รตต.วินิจ สนิท นายก อบต.พันลาน นายประสาท บุญส่ง นายก อบต.โคกหม้อ นายอำนาจ สิงห์ลอ นายก อบต.ฆะมัง นายสนอง วงษ์ละม้าย นายก อบต.พิกุล อ.ชุมแสง

หลังจากนั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทาง อบจ.จะสนับสนุนด้านเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ส่วนทาง อบต.สนับสนุนหางบประมาณด้านน้ำมัน นอกจากนี้ให้ อบต.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภัยแล้งเพื่อทำเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
/////

Related posts