#เหล่ากาชาดนครสวรรค์มอบชุดธารน้ำใจ ผู้ป่วยติดเตียง อ.แม่เปิน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 คุณนายรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก คุณนายสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกกลุ่ม 2 เดินทางไปมอบชุดธารน้ำใจ เงินสงเคราะห์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ที่อำเภอแม่เปิน

โดยได้รับการต้อนรับจากนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 เป้าหมาย 15 อำเภอ 150 ราย ด้วยสโลแกนที่ว่า “ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล” จากการประเมินผลและสัมภาษณ์ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 10 ราย เป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งและขอบพระคุณเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ที่เห็นความสำคัญของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Related posts