#อบจ.ร่วม.ชป.ดูพื้นที่ประตูน้ำแม่เล่ย์ นายก อบจ.ยกทีมเข้าแม่วงก์ ดูพื้นที่โคงการก่อสร้างประตูน้ำ ต.แม่เล่ย์ เตรียมแผนแม่บททำแก้มลิงรองรับน้ำ แก้ภัยแล้ง- น้ำท่วม

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 มกราคมนี้ ที่บ้านหินดาต หมู่ 1 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างประตูน้ำเขาชนกัน

เพื่อศึกษาปริมาณน้ำ เส้นทางน้ำ และเตรียมแผนแม่บทจัดหาพื้นที่ทำแก้มลิงรองรับ กักเก็บน้ำ ระบายน้ำ โดยมีนายชัยพร พรหมมารักษ์ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ พร้อมกับนางสาวปรานีต เลิศสงคราม นายก อบต.เขาชนกัน นางสาวสมควร เกิดแก้ว รองนายก อบต.เขาชนกัน นายเสถียรพงษ์ ครบุรี กำนัน ต.เขาชนกัน นายชนเขต พันละออง กำนัน ต.วังซ่าน นายอนันต์ กัลยา กำนัน ต.แม่เล่ย์ นำเข้าดูพื้นที่


สำหรับโครงการก่อสร้างประตูน้ำเขาชนกันมีกำหนดออกแบบปี 2564 ดำเนินการในปี 2565-2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรจุน้ำได้ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทาง อบจ.เข้ามาดูพื้นที่เพื่อประสานงานกับ อบต. สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ให้เตรียมแผนแม่บทในการหาพื้นที่ทำแก้มลิง และผันน้ำในฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืน

 

Related posts