“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – รองนายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม ที่จังหวัดเชียงใหม่

(23 ม.ค. 64) ที่ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม และกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวไร่กระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมประชุม

*************************

ลำพูน –  พ่อเมืองเจ้าแม่ เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงฤดูหนาว

( 23 มกราคม 2564) ที่ หมู่บ้านปงผาง หมู่ที่ 14 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังรับทราบปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลอย่างตรงจุดและทั่วถึง โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
                                                                                                                                   ***********************
แม่ฮ่องสอน – ตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะบูรณาการฝ่ายพลเรือน ทหาร ภาคเอกชน เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
                                                                                                                                    ****************************
เชียงราย – ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อกระชับมาตรการประสาน ป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อหารือแสวงหาแนวทาง กระชับมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
                                                                                                                                     ************************
ลำปาง – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ปล่อยกําลังพลชุดปฏฏิบัติการดับไฟป่า 200 นาย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดลําปาง
วันที่ 23 มกราคม 2464 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกําลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นายปิยะ หนูนิล ผู้อํานวยสํานักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนสนับการปฏิบัติงาน ควบคุมไฟป่าจํานวน 200 นาย เข้าร่วมพิธีด้วย ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
                                                                                                                              *******************************
พะเยา – ผู้ว่าฯพะเยา ประธานพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีนายเขมก์ หงษ์เจ็ด ป้องกันจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและทีมวิทยากรเข้าร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2564
                                                                                                                                                     ***********************
กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน สนามกอล์ฟที่สวยสุดสุด (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) วางมาตราการเข้มในการป้องกันโควิด 19 นักออกรอบ ไปตีกอล์ฟสบายใจหายห่วง ห่างไกลโรค ค่ะ
คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้อำนวยการ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
                                                                                                                                                   *********************
คุณณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19)
โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
                                                                                                                                            *********************
สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง **สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นนะยะห่าง ล้างมือ**
                                                                                                                              *****************************

***************************

**************************

****************************

**************************

************************

************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน  , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

Related posts