#ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่า กลางป่าลึกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได กลางป่าลึกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ท้องที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมด้วย นายสันต์ภพ อัศวปภาพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตฯ และนายสกล กุลมะลิวัลย์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี
นำตรวจและให้การต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่า ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กำชับให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในมาตรการรับมือกับการควบคุมและดับไฟป่า การลาดตระเวนป้องกันการล่าสัตว์ในพื้นที่ รวมทั้งได้มอบเสบียงอาหารและของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลางป่ามรดกโลกที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวโลก เป็นอย่างมาก

นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน

Related posts