“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด – 19
วันที่  (22 ม.ค. 64) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด – 19 ประกอบด้วย น้ำยาบ้วนปากกระชายสกัดจากกระชายออร์แกนิค จำนวน 200 ขวด ผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสกัด จำนวน 4000 เม็ด โดยผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอฟแอนด์บีออแกนิคส์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลและผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกันโรคระบาดในจังหวัดเชียงใหม่
                                                                                                                              *****************************
เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่
วันที่ (22 ม.ค. 64) ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564
                                                                                                                          ********************************
จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่  (22 ม.ค. 64) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น
                                                                                                                           ****************************
ลำพูน – นายก อบจ. คนใหม่ แถลงนโยบายการบริหารราชการ กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ้งเน้นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วน

บ่ายวันที่  (22 มกราคม 2564) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวิชัย บุญอุดมพร,นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะทำงานฯ แถลงนโยบายการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย
                                                                                                                         ****************************
ลำปาง – มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่

บ่ายวันที่  (22 ม.ค.64) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมพิจารณาซักซ้อมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในพื้นที่
                                                                                                                    **************************
แม่ฮ่องสอน – เตรียมสร้างแหล่ง Landmark พร้อมจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มห้วยโป่ง กระเทียม และ ถั่วลายเสือ ให้แพร่หลาย

ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณา การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การสร้างแหล่ง Landmark เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                                                                                     *************************
พะเยา – บูรณาการร่วมป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19
วันที่ 22 ม.ค. 2564 นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ บริเวณตู้ยามตำรวจ บ้านปางค่า หมู่ที่ 1 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้เน้นย้ำการปฎิบัติให้คำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรคและตรวจตราบุคคลต่างด้าวที่อาจมีการลักลอบเดินทาง อีกทั้ง ให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
                                                                                                                            ***************************
จังหวัดแพร่ ห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ช่วง “วิกฤตหมอกควัน” “วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564” กำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง”
                                                                                                                                             ***********************
เชียงใหม่ -กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต ห้อง 402 – 502 รุ่น 423 – 524 บริจาคเงินจำนวน 600,999 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช
                                                                                                                                                    ******************************

****************************

*****************************

*******************************

**********************

**************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน  , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

Related posts