#โรงเรียนนครสวรรค์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าและคณะครูปันน้ำใจสู่นักเรียนบ้านถูกอัคคีภัย เมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนครสวรรค์ มีการบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนนครสวรรค์ มีการบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

ตามที่ บ้านเด็กชายวรวรรธ์ คงคล้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ถูกไฟไหม้ ที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทางโรงเรียนนครสวรรค์ เครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือได้จำนวน เงิน ดังนี้
1. คณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 35,600 บาท
2. ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ รุ่น 80 ปี จำนวน 14,500 บาท
3. ผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์มัธยมศึกษาปีที่ ¾ จำนวน 5,700 บาท
4. ผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จำนวน 17,000 บาท
5. ผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 120,000 บาท
รวมจำนวน เงิน 192,800 บาท
นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการเครือข่าย เป็นตัวแทนมอบ

นางสาวจงกลเดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานกรรมการสถานศึกขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยายาน ในการส่งมอบ

Related posts