#กรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับชมรมคนรักหนองปลิงและชมรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดเทพนิมิตรสว่างธรรม

เมื่อเวลา 09.09 น. วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ วัดเทพนิมิตรสว่างธรรม หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กรมทหารราบที่ 4 นำโดย พันเอกประสาร เห็นประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 มอบหมายให้พันเอกนคร พูลคุ้ม รองผู้บังคับการกรมทหารที่ 4 นำกำลังพล จำนวน 150 นาย ร่วมกับชมรมจิตอาสาและชมรมคนรักหนองปลิง นำโดย ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนรักหนองปลิง นาวาอากาศเอก(พิเศษ)อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงประกอบด้วยพลตรีมนตรี ประภาพักตร์ ดร.กรรวี เพิ่มพูล พันเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา พันเอกสุระเดช มั่นคง พันเอกประทีป นางสาวรุ่งทิพย์ จำเนียรการ ผู้ประสานงาน นางสาวกนกนุช หมีทอง นายเฉลิม รอดหลง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผอ.สมชาย สมรภูมิ
ทั้งนี้กิจกรรมที่ร่วมกันทำในวันนี้ได้แก่ การถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ การทำความสะอาดศาลาการเปรียญ การกวาดลานวัด การเก็บขยะและการเผาขยะ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ 2564 ที่ชมรมได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาศาสนสถานให้อยู่คู่ขุมขนต่อไป

Related posts