#ยินดีนายก อบจ. นายกสื่อมวลชน ผอ.นวมินทร์ นายก อบต. นายกเทศมนตรี ยกทีมเข้าแสดงความยินดีกับนายก อบจ. พร้อมปรึกษางาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 มกราคมนี้ ที่ห้องบัวหลวง อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้มาแสดงความยินดี ประกอบด้วย นายศรชัย อธิปฏิเวชช์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายก อบต.ทับกฤช นายปัญญา คล้ายแจ้ง นายก อบต.เกยไชย นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมนักวิทยุและสื่อมวลชนนครสวรรค์ นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนนครสวรรค์ นางสุชาดา อ้นสุวรรณ์ นักจัดรายการวิทยุ นายสุรเศรษฐ์ ธงแย้ม บก.นสพ.สายกลาง นายบุญมั่น จุฑากร บก.นสพ.เพื่อนไทย นายกณต ทาทิพย์ บก.นสพ.ข่าวชัด นายเฉลิม รอดหลง นสพ.มวลชนออนไลน์นิวส์

นอกจากแสดงความยินดีแล้ว ยังได้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
////

Related posts