#ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน(ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัตน์ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

Related posts