#พิธีเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” (Kick Off) ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” (Kick Off) ประจำปี 2564 โดยมีพลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ ลานพื้นแข็ง หน้ากองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
กองบิน 41 นำโดย นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ จากกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 20 นาย และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนประชาชน จำนวน 35 ตำบล รับมอบสิ่งของจากประธานในพิธีฯ และมีหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


มนู พุทธิมูล

Related posts