#กศน.จ.ยกทีมแสดงความยินดี พร้อมปรึกษาการส่งต่อนักเรียนขาดแคลน ส่งเสริมวิชาชีพ เปิดโอกาสศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ

อบจ.คุย กศน.ส่งต่อนักเรียน  เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.นครสวรรค์ นายภานุ วงศ์ถาวรเรือง รองผอ.กศน.จ.นครสวรรค์ นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผอ.กศน.อ.เมืองนครสวรรค์

แสดงความยินดีในวาระการับตำแหน่ง นายก อบจ.นครสวรรค์ และประชุมปรึกษาเรื่องแนวทางในการถ่ายโอนนักเรียน การร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กศน.กับ อบจ.เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิระประวัติ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความขาดแคลน และส่งเสริมการเรียนการสอน การส่งเสริมทางวิชาชีพระยะสั้น ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
////

Related posts