#นายก อบจ.มอบนโยบายทบทวนค่าเช่าร้านค้า บรรเทาทุกข์ช่วงโควิด อิงระเบียบเดิม ประชุมหาทางลดค่าเช่า

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคมนี้ ที่สำนักงาน อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบนโยบายให้คณะกรรมการในการพิจารณาลดค่าเช่าร้านค้า ร้านอาหาร ที่บึงบอระเพ็ด ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ลาดยาวและที่ อบจ.นครสวรรค์

โดยให้นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ.นครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการและกองกิจการพาณิชย์ อบจ.นครสวรรค์ ไปจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้ ขอเช่า และการให้บริการต่างๆของ อบจ.นครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ที่เป็นคู่สัญญากับ อบจ. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดภาวะปัญหาด้านการประกอบการขาดทุน ลูกค้าลดน้อยลง ขาดรายได้ จึงเห็นควรให้หาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าสถานที่ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในการดำเนินการจะต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ อบจ.

////

Related posts