#”พญาเสือ” ล่อซื้อ ซากสัตว์ป่าประกาศขายผ่าน ทางเฟซบุ๊ก พบของกลางจำนวนมาก

21 มกราคม 2564 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) รายงานว่า คณะพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) และ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันวางแผนจับกุมขบวนการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองทางสื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)
เป็นผู้ค้ารายใหญ่ และเป็นศูนย์รวมซากสัตว์ป่า เพื่อส่งขายทั่วประเทศ ของนายธนสิทธิ์ ศรีปัจฉิม ซึ่งมีพฤติกรรมโพสต์ขายซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และส่งของทางพัสดุเท่านั้น


คณะเจ้าหน้าที่ฯ จึงดำเนินการติดต่อขอซื้อซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (แมวดาว) เพื่อทำการสืบสวนขยายผลให้รู้สถานที่เก็บซากสัตว์ป่า และสถานที่ส่งพัสดุกระทั่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. นายธนสิทธิ์มายังสถานที่ส่งพัสดุ โดยนำกล่องพัสดุ บรรจุซากสัตว์ป่า จำนวน 6 กล่อง มาส่งไปยังปลายทาง (ลูกค้า) ตามที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมทั้งขยายผลตรวจยึดของกลางเพิ่มเติม ณ ที่พักอาศัยของนายธนสิทธิ์ฯ จำนวน 30 รายการ ดังนี้

1.ซากหนังแมวดาว จำนวน 2 ซาก
2.ซากขนเม่นใหญ่ จำนวน 189 ชิ้น
3.ซากเขาเก้ง จำนวน 20 ชิ้น
4.ซากหนังเสือไม่ทราบชนิด จำนวน 8 ชิ้น
5.ซากกระดูกส่วนหางปลากระเบน จำนวน 6 ชิ้น
6.ซากกะโหลกพร้อมเขาละองละมั่ง จำนวน 3 ชิ้น
7.ซากกะโหลกและชิ้นส่วนนกเงือก จำนวน 8 ชิ้น
8.ซากลิ่นชวา (เกล็ด) จำนวน 1 ชิ้น
9.ซากกะโหลกพร้อมเขากระทิง จำนวน 1 หัว
10.ซากเขาสัตว์ประเภทกวางป่า จำนวน 12 ชิ้น
11.ซากกระดองเต่าเดือย จำนวน 1 ชิ้น
12.ซากกัลปังหา จำนวน 19 ชิ้น
13.ซากเขาเลียงผา จำนวน 2 ชิ้น
14.ซากกะโหลกแมวดาว จำนวน 1 ชิ้น
15.ซากชิ้นส่วนฟันเขาสัตว์ป่าไม่ทราบชนิด จำนวน 16 ชิ้น
16.ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และงาสัตว์ป่า จำนวน 8 ชิ้น
ประเมินค่าความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 124,620 บาท

​การกระทำของนายธนสิทธิ์ฯ เป็นการกระทำความผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
1. ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่ง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 92 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา 89 วรรคสอง ถ้ากระทำต่อซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจำคุกสามปีถึงสิบห้าปี หรือ ปรับสามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้รวบรวมหลักฐาน จัดทำบันทึกตรวจยึดจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย ต่อไป

Related posts