#คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้จัดให้มีสถานการณ์จำลองซ้อมรับและดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้จัดให้มีสถานการณ์จำลองซ้อมรับและดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts