#รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ประเด็นไม้ตะเคียนที่บ้านลุงพล

วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ไม้ตะเคียนที่บ้านของนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล จ.มุกดาหาร ซึ่งอ้างว่าท่อนไม้ไหลมาจากบนภูเขา ลอยมาตามน้ำเป็นไม้ตะเคียนทอง จึงนำขึ้นมาตั้งเป็นศาลแม่ตะเคียน” ตามที่ได้
มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เนื้อไม้เข้าตรวจสอบ ผลจากการพิสูจน์พบว่าไม้ดังกล่าวเป็น “ไม้มะค่าแต้” ไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งจากนี้ต้องรอให้ลุงพลนำเอกสารมาแสดงที่มา แล้วจึงตรวจสอบเรื่องแหล่งที่มาของไม้ว่ามาจากที่ไหน กรณีเป็นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ก็ไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม แต่ถ้าเป็นไม้ป่า ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากประชาชนท่านใดพบเห็นไม้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือศูนย์ป่าไม้ทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลป่าไม้ เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึง การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยกรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยประชาชนสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประชาชน และสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ในอนาคต

Related posts