##ใส่แมสให้น้อง ป้องกันตัว จาก #Covid19 (sick) ..

#ใส่แมสให้น้อง ป้องกันตัว จาก #Covid19 (sick) ..
#ป้องกันลูกน้อย ควรให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้าน
.
ทั้งนี้ก็เพื่อ #ความปลอดภัยของตัวลูกหลาน รวมทั้งคนในครอบครัว เพราะหากติดเชื้อมาแล้ว อาจไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเองเท่านั้น แต่จะทำให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างติดเชื้อไปด้วย (moon)(sun)

ติดตามอ่านเพิ่มเติม.. >>> http://lannahospital.blogspot.com/2021/01/covid-19_18.html
.
#ศูนย์กุมารเวชกรรม #โรงพยาบาลลานนา #เปิดถึงเที่ยงคืน
มีกุมารแพทย์ประจำ 24 ชั่วโมง 📞 052-134-777

Related posts