“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ (18 ม.ค. 64) ที่ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานราชการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
                                                                                                                         ***********************
เชียงใหม่ – ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป
 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2564 มีมติเห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

******************************

เชียงใหม่ – สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการเชียงใหม่โมเดล เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ โดยยึดหลักการทำงานให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และชุมชนเป็นแกนหลัก ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า แก่ผู้แทนจาก 35 ตำบล

ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนหลัก เน้นป้องกันแทนการไล่ตามดับไฟ โดยภายในงานได้มีการเสวนาแผนบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่จากผู้แทน/ผู้นำชุมชน พื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย กำนันตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ-ปุย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ความหวังและพลังชุมชน”
                                                                                                                             *****************************
ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้องกันการระบาดไวรัสโควิด – 19 เพื่อป้องกันบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
วันที่ (18 มกราคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโครวิด-19 จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) และสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการคัดกรองบุคคล / แรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำพูน
โดยได้เยี่ยมจุดตรวจ ริมทางหลวงหมายเลข 11 ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน และจุดตรวจ ริมถนน ลำพูน – ดอยติ พื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน โดยได้มอบอุปกรณ์ส่องสว่าง รวมถึงเครื่องดื่ม และอาหารแห้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ บนสมาร์ทโฟน เพื่อสำรวจความเสี่ยงของตน และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันตนเอง บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถ สอบสวนโรคได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น
                                                                                                                         ***************************
ลำปาง – หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ.ลำปาง ร่วมมอบผ้าห่มคลายความหนาวแก่ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

วันที่  18 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายจำรักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อดูแลห่วงใยผู้มีรายได้น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้จำนวน 4 ราย สภาเด็กเยาวชนตำบลเมืองมายจำนวน 20 คน ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุ จำนวน 60 ผืน และอีก 24 ผืนนำไปมอบในพื้นที่ รวมจำนวน 104 ผืน
                                                                                                                             ************************
แม่ฮ่องสอน – ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งแก้ไขปัญหาการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ (18 มกราคม 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประชุมการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
                                                                                                                           **************************
เชียงใหม่ – รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564
คุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                                                                                                                              ****************************
ไม่อยากให้ลูกติดโควิดแบบนี้พ่อแม่ต้องระวังอะไรบ้าง❌
1. ระวัง🥄ไม่ใช้ช้อนส้อมร่วมกัน ใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
2. ระวัง🚗ของเล่นลูก แหล่งหลบซ่อนของเชื้อโรคหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ
3. ระวัง🍝ไม่เป่าอาหารให้ลูก เชื้อโควิดอาจปะปนอยู่ในน้ำลายควรรอให้อาหารเย็นลง
4. ระวัง🤱🏻ลับถึงบ้านอย่าพึ่งรีบกอดลูก อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข
                                                                                                                          *******************************

 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “แรดขาว” สัตว์บกขนาดใหญ่อันดับสองของโลก

นายเบญจพล นาคประเสริฐ  กรรมการบริหารพัฒนาพิงนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดูแลสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลากหลายชนิด และหนึ่งในนั้นก็คือ “แรดขาว” (White rhinoceros) สัตว์บกที่มีขนาดตัวใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากช้าง และสำหรับแรดนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มาก แต่ก็มักถูกนักล่าทางธรรมชาติและมนุษย์ล่าไปจำนวนมากเหมือนกัน เพราะมนุษย์มีความเชื่อว่าอวัยวะของแรดมีพลังในการป้องกันสิ่งชั่วร้าย อาทิ “นอแรด” ที่มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ครอบครองจะมีพลังป้องกันจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง อีกทั้งในอดีต “นอแรด” ยังมีค่ามากกว่าทองถึง 3 เท่า จึงเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มนักล่าทั้งหลาย และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีแรดขาว รวมทั้งหมด 2 ตัว คือ“พี่ฮอร์น”เพศผู้ อายุ 26 ปี และ “น้องกอหญ้า” เพศเมีย อายุ 19 ปี อาศัยอยู่ในส่วนแสดงโซนซาวันนา ซาฟารี

*****************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 💥 ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง ควบคู่กับการรณรงค์มาตรการโรคในตลาดสด สถานที่ออกกำลัง ร่วมกับ อสม. ออกลงพื้นที่แนะนำสวมหน้ากากอนามัย 100% ในทุกกิจกรรม และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงและพื้นที่สาธารณะ

******************************

ประกันสังคมเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ รพ.ลานนา

วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา : นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม มอบของขวัญปีใหม่แด่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 พร้อมกล่าวอำลา เพื่อไปเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์  สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 22 มกราคม 2564 นี้

///จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

**************************

************************

***************************

***************************

***************************

*************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

 

Related posts