#นครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม​ 2564 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ รองผู้​อำนวยการโรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และนายธนารักษ์ ศิริเนาว์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวาย​ราชสักการะ​ วัน​ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ ณ ศาลาประชาคม​ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนายสิริรัฐ ชุม​อุปการ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึง วันระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสี่ยงพระชนม์ชีพต่อสู้อริราชศัตรูและทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชา และทรงกอบกู้เอกราชประกาศอิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

Related posts