#จุดประทัด 3 หมื่นนัด ทั่วเมือง ตรุษจีนปากน้ำโพ จุดประทัด 30,000 นัด พร้อมกัน 30 แยกทั่วเมืองปากน้ำโพ ดังไปทั้งเมือง ขับสิ่งชั่วร้าย โรคภัย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 มกราคมนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนปากน้ำโพ กำหนดนัดหมายจุดประทัดทั่วเมืองปากน้ำโพ พร้อมกันรวม 30 ทางแยก เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย โรคภัย อันตรายต่างๆ โดยนายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพปี 2563-2564 (ประธานเถ้านั้งปี 105) ให้สัมภาษณ์ว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 เถ่านั้งปีที่ 105 ได้รับเกียรติเชิญจากทาง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม เข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าสักการะ พร้อมทั้งได้สอบถามความจากอากงหรือเจ้าพ่อเทพารักษ์ ถึงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ว่าควรดำเนินการไปในทิศทางไหน ผลคือ เจ้าพ่อเทพารักษ์ ได้แจ้งว่า

ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ให้คณะกรรมการจัดงานฯ จุดประทัดทุกสี่แยกจำนวนสี่แยกละ 1,000 นัด ที่เป็นเส้นทางหลักของขบวนในช่วงการแห่กลางวัน (ชิวสี่) โดยให้ทำการจุดพร้อมกันในเวลา 11.00 นาฬิกาตรง เพื่อเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าให้โรคภัยมลายหายสิ้น ให้ชาวตลาดปากน้ำโพผ่านพ้นจากช่วงของโรคระบาด และนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จึงดำเนินการตามที่อากงแนะนำมา ในทุกจุดทางแยกทั้ง 30 แห่ง ได้จัดส่งคณะกรรมการจัดงานฯไปเป็นตัวแทนจุดประทัด ส่วนตัวนายเกรียงศักดิ์ ได้ดำเนินการจุดประทัดที่สี่แยกเดชาติวงศ์ ซึ่งเป็นสี่แยกใหญ่และเป็นจุดเริ่มของขบวนแห่ภาคกลางวัน ทั้งนี้ได้ประสานงานกับทางจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแล้ว
////

 

Related posts