“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชียงใหม่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นเวลา 4 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

******************************

เชียงใหม่ – รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว บ้านแม่เกิบ ถูกรัฐละเลยทอดทิ้ง ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด มีหน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาพหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ซึ่งกรมป่าไม้ได้ช่วยชาวบ้านตามหลักคุณธรรม โดยให้ร่วมเป็นเครือข่ายป้องก้นไฟป่า พร้อมจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้นำใช้ในหมู่บ้านโดยได้รับอนุญาตให้ติดตั้งได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                                                                                                                      ***************************
ลำพูน – พ่อเมืองเจ้าแม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านคัดกรองโควิด 19 ที่เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำพูน – ลำปาง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านคัดกรองโควิดผู้เดินทางระหว่างจังหวัด
                                                                                                                           ***************************
จังหวัดลำปางมีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

                                                                                                                                 ************************

แม่ฮ่องสอน – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 5 ช่องทาง ออกไปก่อน หวั่นการแพร่ระบาดของโควิด 19 ขณะที่จังหวัดสั่งพร้อมเตรียมทุกด้านในการป้องกัน
วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์แนวโน้มและการดำเนินงานการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ เป็นสองจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
                                                                                                                                            **********************
เชียงใหม่ – คุณฐิรวรรณ จันต๊ะ บริจาคเงินจำนวน 11,111 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.
                                                                                                                                             *************************
เชียงใหม่ – คุณอนุสรณ์ , คุณณวลักษณ์ , คุณนิลุบล , คุณอนุวัช , คุณนริศ , คุณอัศวิน , คุณณัฐินันท์ วงศ์วรรณ และคุณอัสณีพร ลิมตระการ บริจาคเงินจำนวน 415,547 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
                                                                                                                                                      ********************************
เชียงใหม่ – ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
                                                                                                                      *************************
สวนสัตว์เชียงใหม่  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  เด็กและเยาวชน ร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลในผ่านรูปแบบ online live stream   อย่างสนุก สนาน ให้ความสำคัญเยาวชนของชาติ
ผู้ปกครองต่างชื่นชม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

*******************************

**************************

******************************

***********************

****************************

****************************

******************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

 

Related posts