#หน่วยป้องกันและพัฒนาทุกหน่วยในสังกัดดำเนินมาตรการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่า

-วันนี้ ( 15 มค 63)-นายกมล นวลใย ผอ.สจป1ชม.สั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาทุกหน่วยในสังกัดดำเนินมาตรการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่า ตามนโยบายท่านรมวทส.

โดยวันนี้นปพ ดอยสะเก็ดร่วมกับ จนท โครงการฯ ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ ราษฎรเคลือข่ายไฟป่าบ้านสหกรณ์ 4ได้ดำเนินการตามมาตรการ ชิงเก็บ ใน พท ป่าสงวนฯป่าแม่ออน ท้องที่ บ้านสหกรณ์ 4 อ แม่ออน จ ชม โดยดำเนินการต่อเนื่องทุกวันนี้ชิงเก็บได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม

Related posts