#ปม. แจงโครงการปลูกป่าห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ต้นไม้รอดตายกว่า 90%

ปม. แจงโครงการปลูกป่าห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ต้นไม้รอดตายกว่า 90%
ตามที่ได้มีข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีต้นไม้ที่นายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟ์โค้ชชื่อดัง ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณห้วยตึงเฒ่า ล่าสุดพื้นที่ดังกล่าว เผยให้เห็นสภาพความเสื่อมโทรมดูแห้งแล้ง ต้นไม้ที่ปลูกไว้ เหลือแต่กิ่งเหี่ยวแห้งตายนั้น


นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจึงสั่งการให้นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน และได้รับรายงานว่า ได้ส่งนักวิชาการป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าอัตราการรอดตายของต้นไม้
ที่ปลูกตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณห้วยตึงเฒ่า มีเปอร์เซ็นรอดตายเกิน 90 % แต่เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูแล้ง มีสภาพลักษณะของการผลัดใบตามธรรมชาติ ซึ่งนักวิชาการป่าไม้ได้ชี้ให้เห็นว่าสภาพต้นไม้ที่พบเห็น
ในขณะนี้อยู่ในช่วงการทิ้งใบ ซึ่งเป็นสภาพปกติของต้นไม้ป่าในฤดูแล้ง พร้อมทั้งได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนได้เห็น โดยการขูดต้นไม้ให้ดูว่าต้นไม้ที่ทิ้งใบยังมีสภาพสดไม่แห้ง และพร้อมผลิใบเมื่อผ่านพ้นฤดูแล้งตามสภาพของไม้ป่า ซึ่งมีอัตราการรอดตายเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จิตอาสา และทหารเจ้าของพื้นที่ลงทำการบำรุงรักษาต้นไม้ แผ้วถางวัชพืช และตัดหญ้าในบริเวณดังกล่าว

Related posts