#มูลนิธิราชประชา มอบทุนพระราชทาน ศึกษาสงเคราะห์

ที่หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ราย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้สนับสนุนด้านการศึก ษาแก่เด็กและเยาวชนที่ให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอดและเป็นทุนอย่างต่อเนื่อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts