#หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อุทิศส่วนกุศลแด่ รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts